Khai trương dịch vụ đăng ký online

Dịch vụ đăng ký khám bệnh online mang đến cho bạn những tiện ích thiết thực, giúp giảm thời gian khám chữa bệnh

Xem thêm

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản thẻ

Dịch vụ đăng ký khám bệnh online mang đến cho bạn những tiện ích thiết thực, giúp giảm thời gian khám chữa bệnh

Xem thêm

Thông báo về quy định đặt khám

Dịch vụ đăng ký khám bệnh online mang đến cho bạn những tiện ích thiết thực, giúp giảm thời gian khám chữa bệnh

Xem thêm